ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, convoca la XVII…