La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha elaborado el…