ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, ha sido premiada…