ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, se ha incorporado…