La Generalitat de Catalunya ha aprobado un decreto ley de medidas…