Aplicar un modelo de atención integral a pacientes geriátricos durante…