Desde ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, se reclama…