La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) acaba de celebrar la…