Ofrecer a pacientes situados en zonas de difícil acceso o…