ACRA, la Associació Catalana de Recursos Assistencials, ha llevado a…