El Colexio Oficial de Traballadores e Traballadoras Sociais de Galicia…