Tal y como revela un estudio de Ace Alzheimer Center…