Alzheimer Catalunya Fundació organiza durante el mes de marzo tres…