La actual situación de pandemia está abocando a realidades inéditas…